Ernstige geldproblemen, problematische schulden, maar ook stress en eenzaamheid. Minister Schouten voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen windt er in haar eerste nota over armoedebestrijding geen doekjes om. Steeds meer mensen hebben moeite om het hoofd boven water te houden en dat leidt tot een vicieuze cirkel van hardnekkige problemen op allerlei terreinen, zoals gezondheid, onderwijs, wonen, werk en opvoeding.

De groep is groter geworden door de hoge energieprijzen, de krappe woningmarkt en de hoge inflatie. Ook mensen met een middeninkomen worden nu getroffen. “Het gaat niet alleen om geld, maar ook om sociale armoede. Mensen raken geïsoleerd en voelen zich erbuiten staan”, zegt de eerste minister voor Armoedebestrijding in een gesprek met Wilma Borgman voor het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

De nota bevat 47 actiepunten om het “weerbarstige” probleem aan te pakken. Het is een verzameling van allerlei doelstellingen die door andere bewindspersonen gerealiseerd moeten worden, zoals de verlaging van de huren, het toegankelijker maken van de tandarts voor arme kinderen en een betere aanpak van laaggeletterdheid. Opvallende nieuwe plannen staan er niet in.

 

Lees het hele artikel op NOS.nl