Bij DADD zijn 50, grote en kleine maatschappelijke organisaties aangesloten. Het netwerk breidt nog steeds uit. Het aangaan van (nieuwe) allianties is belangrijk op het vlak van armoedebestrijding in de stad.

Alle deelnemende organisaties vertegenwoordigen andere aspecten van de Haagse samenleving en houden zich met hun specifieke invalshoek, met armoede bezig.Het coördinerende werk wordt verricht door de kerngroep, deze bestaat uit zeven leden.

Een aantal keer per jaar worden alle bij DADD aangesloten organisaties uitgenodigd voor een plenaire vergadering. In deze vergadering worden de belangrijkste en urgentste kwesties en de voortgang van lopende projecten besproken.

We hebben diverse activiteiten opgezet om de publieke opinie bewust te maken van armoede en aanverwante aspecten. Verder zijn er werkgroepen; politiek, onderzoek, armoede fietstochten en zelfvoorzieningen.
 
Ook schrijven wij (als het nodig is) een inspiratienota voor het college van B&W, de gemeenteraadsleden en politieke partijen. Hierin verzamelen wij verontrustende signalen uit de praktijk. Leden van DADD spreken regelmatig in bij de gemeenteraad en houden nauw contact met politieke partijen.
 
Tenslotte werken we ook samen met de Haagse Hogeschool in het kader van afstudeertrajecten.