Straat Consulaat: van en voor daklozen, thuislozen en druggebruikers.

Straat Consulaat werkt aan een aantal doelen:

  • Bijdragen aan beleidsvorming
  • Toegankelijke goede zorg en huisvesting
  • Goede informatie voor haar doelgroepen
  • Eerlijke beeldvorming en fatsoenlijke bejegening
  • Sterke en onafhankelijke medezeggenschap binnen de instellingen waar haar doelgroepen gebruik van maken

Zolang alles goed gaat sta je er niet bij stil. Liever niet. Maar het kan iedereen gebeuren, jong en oud. In een sociaal isolement raken en vereenzamen, verslaafd raken aan alcohol of drugs, vastlopen in de psychiatrie, op straat komen, dakloos worden.

Sommigen beschouwen hen dan als buitenstaanders, als onaangepaste mensen die je beter kunt mijden, die er niet bij horen en die overlast bezorgen voor ‘gewone mensen’. Er wordt over hen gepraat, in plaats van met hen. Politici hebben het over hun ‘terugkeer’ in de maatschappij, re-integratie. Alsof ze daar geen onderdeel van uitmaken.

Wij willen andere beelden, een ander geluid. Het kan echt iedereen gebeuren. En iedereen heeft recht op goede hulp, op vrije keuzes en een fatsoenlijke bejegening. Het gaat om gewone mensen, die deel uitmaken van de samenleving, met net als ieder ander, tal van mogelijkheden en een paar beperkingen.

In 1995 is stichting Drugpunt Den Haag opgericht, aanvankelijk voor en door druggebruikers. Sinds 2007, ook voor en door dak- en thuislozen. Vanaf 2009 werken wij onder de naam stichting Straat Consulaat.

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten in voorgaande jaren verwijzen wij graag naar de jaarverslagen van onze vrijwilligers, verenigd in De Achterban. Zie: http://www.deachterban.info/jaarverslag.htm.

De medewerkers van de stichting vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Sinds 1 januari 2012 is stichting Straat Consulaat een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan ANBI-instellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Ons fiscaal nummer of RSIN is : 804627162. Op de site van de belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/) kunt u ons vinden onder de naam: Straatconsulaat.

Download het Financieel jaarverslag 2013.

Download het Beleidsplan Straat Consulaat 2014.