Stek wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen.

Voor Stek tellen mensen, vooral kwetsbare en bedreigde, gemarginaliseerde en stemloze mensen.

Stek heeft projecten in de stad en locaties in buurten en wijken, waarin ruim 40 professionals samen met ruim 700 vrijwilligers die mensen proberen te bereiken, zodat zij zich met elkaar verbinden en elkaar beschermen, versterken en bezielen.

Bij Stek heerst een sterk besef dat op krachten komen en zichzelf opnieuw ontdekken en ontwikkelen verre te verkiezen zijn boven afhankelijk zijn en steun ontvangen.

Dankzij haar uitgebreide netwerken, niet het minst dat van de protestantse wijkgemeenten, zoekt Stek mensen op tot in de haarvaten van de samenleving.

En dankzij haar eigen deskundigheid en haar kennis van het stedelijke welzijnswerk (en van de lacunes daarin) is Stek in staat mensen te stimuleren.

Zo kunnen zij zich weer oprichten, uit hun isolement komen en dankzij herwonnen zelfvertrouwen weer bezield raken, moed vatten om op hun beurt weer anderen te kunnen inspireren.

Zo ontstaan nieuwe bezielde verbanden en nieuwe saamhorigheid in de buurten en wijken van onze stad.

Centraal staat de gedachte dat verbinding en bescherming, versterking en bezieling processen zijn die je samen doormaakt, dat wederkerigheid het geheim is van echte hulp.