Stichting Straat Consulaat behartigt de belangen van daklozen, thuislozen en druggebruikers en doet dit samen met vrijwilligers uit haar doelgroepen, die zich hebben verenigd in De Achterban. Er wordt gewerkt aan de volgende doelen:

  • Bijdragen aan beleidsvorming
  • Toegankelijke zorg en huisvesting
  • Goede informatie voor haar doelgroepen
  • Eerlijke beeldvorming en fatsoenlijke bejegening
  • Sterke en onafhankelijke medezeggenschap binnen de instellingen waar haar doelgroepen gebruik van maken

Bij Straat Consulaat en De Achterban is men van mening dat het iedereen kan gebeuren, jong en oud. In een sociaal isolement raken en vereenzamen, verslaafd raken aan alcohol of drugs, vastlopen in de psychiatrie, op straat komen, dakloos worden.

Sommigen beschouwen hen dan als buitenstaanders, als onaangepaste mensen die je beter kunt mijden, die er niet bij horen en die overlast bezorgen voor ‘gewone mensen’. Er wordt over hen gepraat, in plaats van met hen.

Straat Consulaat wil andere beelden, een ander geluid. Het kan echt iedereen gebeuren en iedereen heeft recht op goede hulp, op vrije keuzes en een fatsoenlijke bejegening. Het gaat om gewone mensen, die deel uitmaken van de samenleving, met net als ieder ander, tal van mogelijkheden en een paar beperkingen.