Onder deeleconomie verstaat men:
 
‘De deeleconomie (ook wel collaborative consumption) is een socio-economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staat. Het gaat om gezamenlijk creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten. Informatietechnologie is vaak de katalysator die individuelen, vzw’s en overheden van informatie voorziet die het delen en hergebruik van overcapaciteit mogelijk maakt.
 
De Europese Unie ondersteunt de deeleconomie actief. Het Europees Economisch en Sociaal Comité lijst de volgende voordelen op van de deeleconomie: “een lager verbruik van hulpbronnen en minder CO2-uitstoot, een grotere vraag naar duurzamere producten van goede kwaliteit, meer sociale interactie en vertrouwen tussen de gebruikers, en toegang tot kwalitatief hoogwaardige producten voor consumenten met lagere inkomens. Naarmate fabrikanten hun producten gaan aanpassen kan de deeleconomie ook bestaande marktdisfuncties elimineren, zoals ingebouwde, voortijdige slijtage”.
 
Voorbeelden van de deeleconomie zijn legio, bijvoorbeeld het autodelen en crowdfunding.’
 
Bron: Wikipedia
 
‘Delen Achter De Duinen’ ziet vanuit haar missie aanknopingspunten met de deeleconomie en volgt de ontwikkelingen op de voet (zie bij Nieuws).
 
Amanda Jansen (OuiShare) heeft recentelijk nog een presentatie gegeven over de deeleconomie aan de leden van de klankbordgroep van ‘Delen Achter De Duinen’:
 
 
Andere relevante bronnen over de deeleconomie:
 
Voedselbanken
 
  • De supermarkt van het volk: Bij de Community Shop in Londen snijdt het mes aan twee kanten: supermarktleiders raken op acceptabele manier van hun overschotten af, en de minima hebben iets te kiezen / Patrick van IJzendoorn [De Volkskrant 31 januari 2015]