Relevante publicaties

Jeugdzorg

 

Participatiewet

 

WMO

  • Casusboek Wat leren we uit de praktijk? [Serviceplein, Gemeente Alphen aan den Rijn, 2016]
  • Landelijke toegang opnieuw bekeken [Trimbos-instituut, 2015]
  • Kamerbrief over bericht dat gemeenten de nieuwe Wmo 2015 overtreden door het stoppen of versoberen van huishoudelijke hulp
    Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over het bericht dat gemeenten de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) overtreden door het stoppen of versoberen van huishoudelijke hulp.
    Bron: Rijksoverheid, 6 november 2014